Alla yleisimpiä kysymyksiä mitä aurinkosähköjärjestelmää hankittaessa ja mietittäessä tulee vastaan.


Minkälaisen aurinkosähköjärjestelmän hankin ja mitä hyötyä siitä minulle on, mihin sen voi asentaa, mitä lupia tarvitaan, kuka järjestelmän voi ja saa asentaa, miten vertailen eri järjestelmiä ja laitteistoja?  — Seuraavasta löytyy vastauksia ja jos jotain jäi vastaamatta niin ota meihin yhteyttä.


Mihin voin aurinkosähköä käyttää?

Mihin voin kotona/mökillä aurinkosähköjärjestelmän asentaa?

Kuinka paljon paneeleista saa sähköä ja mikä siihen vaikuttaa?

Kuka saa asentaa aurinkosähköjärjestelmän?

Minulla on mökki saaressa mihin ei tule sähköä, minkä järjestelmän hankin?

Miten lasken energian kulutuksen mökillä?

Tarvitsenko jotain lupia jos haluan asentaa aurinkosähköjärjestelmän?

Kustannukset ja mitä aurinkosähköjärjestelmä tuottaa?

Aurinkosähköjärjestelmät ja päästöt

Vaihtoehdot

Takuu

Mitä tukia aurinkojärjestelmien asennukseen voi saada?


Mihin voin aurinkosähköä käyttää?

Auringolla tuotettua sähköä voit käyttää samaan tarkoitukseen kuin sähköverkosta tai akustoista saatavaa sähköä. Järjestelmästä ja kohteesta riippuen auringolla tuotettua sähköä voidaan hyödyntää joko akustojen lataukseen tai kaikkiin kotitaloudessa olevien sähkölaitteiden käyttöön. Kohteissa missä on sähköliittymä, aurinkosähköjärjestelmällä tuotettu sähko muunnetaan järjestelmään kuuluvalla invertterillä samaan muotoon kuin verkosta tuleva sähko (230V AC) . Aurinkojärjestelmän tuottama sähko syotetään tässä tapauksessa kotitalouksien sähköverkkoon. Mikäli aurinkojärjestelmän tuottama sähkö ylittää kulutuksen on ns. Ylimääräinen sähköenergia mahdollista myydä sähköyhtiöille. Järjestelmä hyödyntää aina ensisijaisesti aurinkosähköä. Sähkön myynti riippuu siirtoyhtiöstä ja vaatii että taloudessa on tätä tukeva sähkömittari. Tämä onkin syytä tarkistaa ennen järjestelmän hankintapäätöstä omalta sähköyhtiöltäsi. Mikäli olet hankkimassa aurinkosähköjärjestelmää esim. vapaa-ajanasunnolle missä ei ole sähköliittymää, yhteyttä sähköyhtiöön ei luonnollisesti tarvitse ottaa.

Aurinkosähkön käyttökohteita:

•  Akkujen 12V, 24V tai 230V järjestelmissä
•  Sähkön tuotto omaan sähköverkkoon, 230 V tai johonkin tiettyyn kohteeseen kuten lämpimän veden tuotto.

Mihin voin kotona/mökillä aurinkosähköjärjestelmän asentaa?

Aurinkosähköjärjestelmä koostuu aurinkopaneeleista sekä invertteristä joka muuntaa paneeleista saatavan energian verkkoon sopivaksi, tai vastaavasti akkujärjestelmissä latausyksiköstä ja akuista.

Paneelit voidaan asentaa joko katolle tai erillisiin telineisiin seinään tai maahan. Yleisin ja useimmiten edullisin vaihtoehto on kattoasennus. Tällöin paneelit asennetaan harjakattoisissa kohteissa lappeen mukaisesti. Tällöin myös paneelien kuormitus (lumi ja tuuli) ovat pienimmät. Tasakattokohteissa paneelien asennus tehdään erillisiin telineisiin jolloin myös asennuskulma saadaan optimaaliseksi.

Kattoasennuksissa erilaiset kattomateriaalit vaativat omat asennustarvikkeensa. On huomattava että katon rakenteen kestävyydestä vastaa rakennuksen omistaja, joten varsinkin vanhemmissa rakennuksissa katto onkin hyvä tarkistuttaa ennen järjestelmän asennusta.

Seuraavassa kohdassa tarkemmin mitä paneeleiden asennuksessa on huomioitava.

Kuinka paljon paneeleista saa sähköä ja mikä siihen vaikuttaa?

Auringon säteilyteho vaihtelee sijainnin mukaan. Helsingissä päästään reiluun 1100kWh/m2 ja Sodankylässä reiluun 900kWh/ m2 tehotiheyteen.

Arvioitaessa  aurinkosähköjärjestelmän tuottamaa sähkön määrää yleisesti karkeana arviona käytetään järjestelmän nimellistehon kertomista  1000:lla. Eli 5kWp järjestelmästä saisi näinollen 5000kwh vuodessa. Tämä antaa tosin hiukan liian positiivisen kuvan sillä käytännössä tuotettuun sähköenergian määrään vaikuttaa kohteen sijainti, paneelien asennuskulma (maan pintaan nähden), aurinkopaneeleiden suuntaus, paneeleiden hyötysuhde, kuinka pitkään paneelit ovat lumen peitossa, aurinkoisten päivien lukumäärä vuodessa sekä  aurinkopaneelien puhtaus. Suuri vaikutus järjestelmän tuottoon on paneeleiden päälle lankeavilla varjoille. Paneelit tulisikin sijoittaa paikkaan missä niiden päälle ei kohdistu puiden tai kiinteiden rakenteiden aiheuttamia varjoja. Yhden paneelin joutuminen varjoon voi romauttaa koko järjestelmän tuoton.

Käytännössä aurinkoenergian tuotto ajoittuu kevät-kesä-alku syksy välille. Eli talvikauden lämmitykseen laitteisto ei sovellu. Sähkön tarpeen kattamiseen valoisaan aikaan (ilmalämpöpumput, kodinkoneet, kylmälaitteet, sähkökiukaat yms) auringolla tuotettu energia puoltaa paikkaansa. Aurinkopaneelijärjestelmän koko onkin syytä mitoittaa juuri omien tarpeiden mukaan. Tarjoammekin useampia eri tehoisia järjestelmiä mitkä kattavat erilaisten kohteiden tarpeet.

Paneelien tuottaman sähkön määrään vaikuttaa paneelien lukumäärän lisäksi niiden suunta ja kaltevuus. Harjakattoasennuksissa paneelit asennetaan yleisesti lappeen mukaisesti. Yleisesti ottaen paras tulos saavutetaan n. 40asteen kulmalla ja kun paneelit ovat suunnattu suoraan etelään. Käytännössä paneelit asennetaan lappeen mukaisesti, vaikka kulma ei olisikaan toivottua 40 astetta. Tällä saavutetaan paras mekaaninen kestävyys kustannustehokkaalla rakenteella. Käytännössä ei-optimaalisen vaikutus paneelien tuottamaan energiaan kompensoituu eri vuodenaikoina jolloin aurinko näkyy eri kulmasta maasta katsottuna. Suomessa on myös hajasäteilyn osuus suuri (noin 40-50 % kokonaissäteilystä), mikä helpottaa kulman valintaa.

Oletetaan että 40 asteen kulmassa olevalla paneelilla tuotto on 100%, niin 20asteen kulmassa olevilla paneeleilla päästään vielä n. 95% tuottoon.  Seinään pystysuoraan (90 astetta) asennetun paneelin tuotto on 70 prosentin paikkeilla. Tässä huomioitava että todellisessa tilanteessa aurinko paistaa eri kuukausina eri kulmasta kiinteästi asennettuihin paneeleihin. Seinään pystyyn asennetut paneelit tuottavat paremmin esim. ilta-auringossa jolloin aurinko paistaa matalalta. Tässäkin on huomioitava paneelien suuntaus ilmansuuntien mukaan.

Kallistuskulman ollessa pieni, tuottaa paneelisto huipputehon keskikesällä kun taas suurempaan kulmaan asennetut paneelit tuottavat paremmin sähköä keväällä ja syksyllä.

Paneelien suuntauksen osalta paras tulos saavutetaan siis kun paneelit osoittavat etelään. Paneeleita käännettäessä itään tai länteen lähtee vuosittainen tuotto putoamaan. +/-15 asteen poikkeamat eivät vielä vähennä tuottoa paljoakaan. Suoraan itään osoittavilta paneeleilta voidaan odottaa vielä noin 75% ja länteen päin suunnatuilta paneeleilta  n.78% tuottoa. Toisaalta jos kulutushuiput osuvat aamu- tai iltapäiville, voi paneeleiden suuntausta optimoida sen mukaan joko itään tai länteen.

Isommissa järjestelmissä paneeleita voidaan myös jakaa kahteen ryhmään, jolloin paneeleita voidaan asentaa kahdelle lappeelle parhaan tuoton saamiseksi. Tällöin on huomioitava että käytettävä invertteri on tähän tarkoitukseen sopiva ja että systeemissä on tarvittava määrä paneeleita.

Yllämainittujen yksityiskohtien lisäksi yksi erittäin tärkeä huomioitava asia ovat varjot. Oikein suunnatun aurinkojärjestelmän tuottama teho voi pudota murto-osaan jos paneelirivistön päälle sattuu puiden tai rakenteiden varjoja. Jo yhden puun tai piipun aiheuttama varjo yhden paneelin yli saa koko järjestelmän tuottaman tehon putoamaan. Varjostumien aiheuttamien tehon putoamisten kompensointiin on olemassa tekniikoita mitkä optimoivat järjestelmän antaman tehon myös silloin kun osa paneeleista on varjossa. Näistä saat lisätietoa lähettämällä kyselyn info@suomen-aurinkoratkaisut.fi osoitteeseen.

Kuinka siis saan laskettua minkälaisen järjestelmän tarvitsen ja mihin sen asennan? Ottakaan yhteyttä ja tulemme paikanpäälle määrittelemään minkälainen järjestelmä sopisi kohteeseen. On muistettava että aina aurinkojärjestelmä ei ole järkevä ratkaisu, jos kohde on varjoisassa paikassa.

Kuka saa asentaa aurinkosähköjärjestelmän?

12/24V sähköasennukset saa tehdä periaatteessa itse kukin. Myöskään paneelien asennuksen voi tehdä itse. Mökkiratkaisuissa missä yksittäiset paneelit asennetaan esim telineisiin ja maahan tämä on varteenotettava ratkaisu. Kun taas puhutaan useamman kW:n järjestelmistä mitkä tuottavat 230V ja kyktetään mahdollisesti verkkoon vaaditaan sähköasennuksiin valtuutettu sähköasentaja. Myös eri kattotyypeille olevat kiinnitysmekanismien valinta ja asennus vaativat osaamista, joten suurempien järjestelmien kohdalla avaimet käteen tyyppinen ratkaisu on perusteltua. On myös muistettava että työn osuudesta 50% voi vähentää verotuksessa kotitalousvähennyksenä.

Suomen Aurinkoratkaisut myy myös pelkkiä laitteistoja asennuspaketteineen. Kysy hinnat meiltä info@suomen-aurinkoratkaisut.fi

Minulla on mökki saaressa mihin ei tule sähköä, minkä järjestelmän hankin?

Ensimmäinen kysymys on mihin sähköä mökillä halutaan käyttää ja onko tarve 230V:ll esim jääkaapille, imurillle, TV:lle, työkaluille…. Sekä minkälaista kuormitusta mökillä tulee olemaan, montako laitetta on päällä kerrallaan.

Yksinkertaisimmillaan järjestelmän voi toteuttaa 12/24V järjestelmänä, jolloin paneeleilla ladataan akustoa erillisen säätimen kautta. Tällä pystyään toteuttamaan helposti mm. LED valaistuksen ja käyttämään 12/24V DC jännitteellä toimivia laitteita. Järjestelmään voidaan kytkä myös erillisiä useista liikkeistä saatavia inverttereitä mitkä ovat tarkoitettu mm. autoihin 230V jännitteen tekemiseen.

Miten lasken energian kulutuksen mökillä?

Energiankulutuksen laskenta onnistuu seuraavasti. Laitteen kuluttama teho, mikä löytyy yleensä tyyppikilvestä. Esim 10W lamppu kuluttaa 10Wh energiaa tunnissa.

Kokonaiskulutus selviää siis kun lasket yhteen erillisten laitteiden kulutukset päivän ajalta. Netistä löytyy kulutuslukemia lähes kaikille laitteille. Huomioi että joillakin laitteilla kuten jääkaappi käynnistysteho on suurempi kuin ns. normaali käyttöteho.

Esimerkkinä kun mökillä on 20W LED valaistus päällä viikonlopun aikana 6 tuntia, katsotaan 3 tuntia TV:tä (100W) ja käytetään 1500W keittolevyä 1tunti.

Kokonaistehontarve on:

6h x 20W + 3h x 100W + 1h x 1500W = 1920Wh

Koska osa käytöstä ajoittuu yleensä pimeään aikaan, on auringosta tuotettu energia säilöttävä akkuihin.

Laskemalla tarvittavan kokonaisenergiatarpeen perusteella päästään määrittelemään tarvittava akkukapasiteetti. Akkujen kapasiteetti ilmoitetaan yksiköllä Ah (amppeeria tunnissa). Tämä tarkoittaa että esim 160Ah akkua voi kuormittaa yhden amppeerin virralla 160tuntia ennenkuin akku tyhjenee.

Edellisen esimerkin mökillä tarvittaisiin tämän mukaan seuraavankokoinen 12V akusto jos niillä haluttaisiin käyttää yksistään yllä listattuja laitteistoja.

1920Wh/12V = 160Ah

Tässä ei ole huomioitu systeemiin kytkettyjen mahdollisten inverttereiden hyötysuhteita. Akustoja valittaessa on myös tärkeää huomioida akun tyyppi. Järjestelmissä käytetään yleisesti ns. vapaa-ajan akkuja jotka ovat tarkoitettu syväpurkauskäyttöön.

Ellei mökillä olisi akustoa ja kaikkia laitteita pitäisi pystyä käyttämään yhtä aikaa, tarvittaisiin aurinkopaneelisto joka pystyisi tuottamaan jatkuvasti 1920W tehon. Tämä ei ole kuitenkaan käytännössä mahdollista (esim yöaika, pilviset päivät…) Niinpä paneeliston koon mitoitus onkin syytä tehdä sen mukaan kuinka paljon mökillä vietetään aikaa sekä kartoittaa miten ja mihin sähköä käytetään paneelien koon optimointiin.

Tarvitsenko jotain lupia jos haluan asentaa aurinkosähköjärjestelmän?

Katolle lappeen suuntaisesti asennettaessa aurinkopaneelijärjestelmän saa yleensä asentaa ilman toimenpidelupaa. Myös seinän suuntaisesti asennettuna ei toimenpidelupaa yleensä tarvita. Tämä on kuitenkin syytä tarkistaa kunnan rakennusvalvonnasta ennen hankintapäätöstä. Mikäli kyseessä on ON-GRID järjestelmä mikä syöttää tuotetun sähkön verkkoon, on asennuksesta tehtävä ilmoitus sähköyhtiölle. Tässä yhteydessä on myös tarkistettava että taloudessa oleva sähkömittari tukee tällaista asennusta.

Mikäli kyseessä on OFF-GRID asennus, eli systeemi missä ladataan erillisiä akkuja, ilmoitusta sähköyhtiöön ei tarvita.

Suomen Aurinkoratkaisut hoitaa nämä ilmoitukset ja tarkastukset puolestanne.

Kustannukset ja mitä aurinkosähköjärjestelmä tuottaa?

Aurinkojärjestelmän takaisinmaksuaika riippuu hyvin paljon siitä kuinka paljon tuotetusta sähköstä itse käyttää. Järjestelmää ei kannata ylimitoittaa vaikka sähkön voisikin myydä takaisin sähköyhtiöille syystä että kWh tunnin hinta mitä yhtiöt sähköstä maksavat on vain pieni osa siitä mitä kWh maksaa kuluttajalle.

Aurinkosähköjärjestelmän hankittaessa ei ole syytä unohtaa sitä että järjestelmä on myös yksi sijoituskohde muiden joukossa. Järjestelmä tuottaa energiaa tietyn rahasumman edestä vuodessa. Tuotto on tänä päivänä mm. huomattavasti parempi kuin pankkien myöntämät korot sijoitustileille.

Aurinkosähköjärjestelmät ja päästöt

Auringosta tuotettu energia on ekologinen vaihtoehto eikä sen tuotanto aurinkosähköjärestelmillä aiheuta päästöjä. Ainoastaan laitteistojen valmistuksessa käytetään muita energiamuotoja mitkä aiheuttavat hiilijalanjäljen.

Vaihtoehdot

Aurinkojärjestelmät koostuvat pääasiassa aurinkopaneeleista sekä invertteristä (ON-GRID) tai latausyksiköstä ja akuista (OFF GRID). Näiden lisäksi paneelit vaativat kohteen mukaiset asennustarvikkeet. Inverttereille löytyy useampia valmistajia Fronius, SMA, ABB… mistä löytyy hieman erilaisia toimintoja valmiina kuten tuki langattomalle yhteydelle mitä voidaan hyödyntää sähkön tuoton seurantaan puhelimista ja muista älylaitteista.

Yleisimmin käytetyt paneelit ovat monikidepaneeleja. Tällaiset paneelit hyödyntävät paremmin epäsuoran valon verrattuna yksikidepaneeleihin. Yksikidepaneelin hyötysuhde on taas parempi kuin monikidepaneelin suorassa valossa.

Paneeleita voi vertailla mm. hyötysuhteiden osalta.  Tässä on huomioitava ilmoittaako valmistaja koko paneelin vai kennon (cell) hyötysuhteen. Markkinoilta löytyvien yleisimmin käytettävien paneeleiden tehot vaihtelevat 250 – 280W alueella.

Koska kaikilla toimittajilla ei ole tarjolla juuri samanlaisia järjestelmiä, on yksi keino hintojen vertailuun verrata koko järjestelmän eur/W kustannuksia.

Jotkut ilmoittavat koko paneeliketjun max tehon esim 5.2kWp kun taas järjestelmässä käytetyn invertterin teho on 5kW. Tällainen järjestelmä antaa ulos maksimissaan 5kW. Ideaalisissa olosuhteissa paneeleista voi saada 5.2kW. 5.2kW Invertteri ei tuota korkeampaa tehoa pysty kuitenkaan hyödyntämään. Suuremman kWp tehon omaava paneelisto tuottaa hiukan enemmän energiaa ns. epäsuotuisissa tilanteissa missä valon tulokulma ei ole paras mahdollinen. Eli esim aamuisin-iltaisin.

Takuu

Paneeleille takuumme on 10vuotta rakenteille sekä tehontuottotakuu 25vuotta jolloin paneelin tehotuotanto on vielä yli 80%. Froniuksen inverttereille takuu on 5vuotta joka on laajennettavissa aina 20vuoteen asti. Asennustyölle myönnämme 2 vuoden takuun. Huomatkaa että kattoasennuksissa katon rakenteista on kiinteistön omistaja vastuussa.

Mitä tukia aurinkojärjestelmien asennukseen voi saada?

Kotitaloudet ovat oikeutettuja 50% kotitalousvähennykseen aurinkojärjestelmän työn osalta. Esim 2000 euron työstä saa verotuksessa vähentää 1000 euroa.

Yrittäjät ja maatalouden harjoittavat voivat hakea investointitukea aurinkonjärjestelmiin ELYltä.

Lisätietoa vähennyksistä

https://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Kotitalousvahennys

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/maatalouden-investointituet/

https://www.ely-keskus.fi/web/ely/energiatuki1